logo

Velkommen til

LokalTVFyn
fyns lokale
TV station

Nærvær Samfund Ungdom

Scroll

Øens historier
Vi er LokalTVFyn

LokalTVFyn er en ikke-kommerciel TV-station.

Vi leverer, i et inspirerende miljø, lokal TV til lokale mennesker i en ny frisk tone. Vores mål er at inkludere seeren i et opbyggende fællesskab. Lokal TV Fyn arbejder i og med lokalmiljøet. Vores mål er at styrke medborgerskab på tværs af kulturer og generationer og at øge opmærksomheden på medmenneskelighed, oplysning og dannelse. Der er plads til fortællig og nysgerrighed og der gives rum til den fortid og nutid der sammen skal skabe fremtiden.

Tidligere generationers erfaring og refleksioner skal sammen med den nye generations drømme, evner og midler definere vores demokratiske samfund.
Derfor tilstræber LokalTVFyn også en mangfoldighed og alsidighed i frivillighed.

Stationen består af et ungt team som arbejder med Fyns omegn og Odense by, delvist som tilflyttere og indfødte fynboere. TV-stationen skal fungerer som et bindeled i lokalsamfundet, hvor vi på tværs af generationer, skaber et samlet udgangspunkt for udvikling og kommunikation.

Den gode lokale historie - hos LokalTVFyn

KERNEVÆRDIER


LokalTVFyn arbejder sammen med en bred vifte af organisationer

Fyn og omegn

Oplysning

Vi sigter efter at producere oplysende og fortællende programmer som kan være med til at skabe en dybere forståelse for alt fra forskellige erhverv til de mennesker der omgiver os.

Fyn og omegn

Dannelse

Refleksion og forundring skal skabe grundlag for en bedre forståelse for vores omverden. Derfor handler alle vores programmer om mennesker og deres levede liv.
Derudover inviterer vi vores frivillige med ind i produktionerne hvor de oplever samarbejder, udfordringer og sejre i lokalmiljøet.

Fyn og omegn

Medmenneskelighed

Vi skaber rum for alle hos os!
Nærværende og dybdegående programformater skal ligge til grund for en voksende medmenneskelighed hos såvel seeren som vores frivillige og produktionshold.

Fyn og omegn

Læring

Hos LokalTVFyn foregår læring som en naturlig del af produktionen. Vores unge ansatte og frivillige bliver oplært i medieproduktion og er selv med til at forme programmernes udtryk og indhold med guidance, sparring og workshops fra ledelsen.

Samarbejderspartnere


LokalTVFyn arbejder sammen med en bred vifte af organisationer

author

Matrix Sales distribuerer professionelt audio, lys, AV og scene udstyr. Da Lokal TV Fyn rakte ud for at få hjælp til vores lydside stod Matrix Sales prompte klar og hjalp os.

Matrix Sales, Vallensbæk
author

Odense Filmværksted arbejder med udvikling af unge filmtalenter. I forbindelse med LokalTVFyns arbejde med børn og unge i mediebranchen, kan vi ved behov for ekstra produktionsgear eller TV-studie, efter aftale, benytte os af Odense Filmværksteds faciliteter.

Odense Filmværksted, Odense
author

Stjerneskibet er Odenses iværksætterhus, hvor 37 forskellige virksomheder, inklusiv LokalTVFyn, har lejet sig ind. Workshops internt i LokalTVFyn bliver bl.a. afholdt i lokaler lånt eller lejet igennem Stjerneskibet.

Stjerneskibet, Odense
author

Kulturmaskinen er en del af Odense Kommunes kulturengagement. Kulturmaskinen leverer kilder og historier til programmer og der sigtes med tiden efter et nærmere samarbejde på tværs af projekter indenfor LokalTVFyns rammer.

Kulturmaskinen, Odense
author

LokalTVFyn sidder som en del af styregruppen for Medieakademiet - et samarbejde mellem fynske ungdomsuddannelser og større medier på Fyn. Mediaakademiet skal bl.a. være med til at fremme unges tilgang og arbejde med kritisk og konstruktiv journalistik.

Medieakademiet, SDU

Sendetider


Her kan du se hvornår Lokal TV Fyn sender

13:30 - 14:00 HELE UGEN ÷ ONSDAG

16:30 - 17:00 HELE UGEN ÷ SØNDAG

21:30 - 22:00 TORSDAG

22:00 - 22:30 HELE UGEN